องค์ประกอบที่ 5 การบริการอนามัยโรงเรียน

องค์ประกอบที่ 5  บริการอนามัยโรงเรียน หมายถึง  การที่โรงเรียนจัดให้มีบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานที่ จำเป็นสำหรับนักเรียนทุกคน  ได้แก่  การเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ
การตรวจสุขภาพและการรักษาพยาบาลเบื้องต้นในโรงเรียน
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพ  การเฝ้าระวังภาวะ
สุขภาพ   การป้องกันโรคและการรักษาพยาบาลเบื้องต้นจากครู  และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
องค์ประกอบนี้ประกอบด้วย  3  ส่วนหลักที่ต้องดำเนินการ  ได้แก่
1)  การตรวจสุขภาพนักเรียน
2)  การเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ
3)  การจัดบริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
4)  ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานอนามัยอื่น ๆ
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s