องค์ประกอบที่ 2 การบริหารจัดการภายในโรง

องค์ประกอบที่ 2  การบริหารจัดการในโรงเรียน หมายถึง  การจัดองค์กรและระบบบริหารงานเพื่อให้การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และมีความต่อเนื่อง
วัตถุ ประสงค์เพื่อให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมสุขภาพอย่างเป็น ระบบในด้านการวางแผนโครงการ  การจัดองค์กร  การนิเทศติดตาม  และการประเมินผลภายใต้การเชื่อมโยงประสานงานระหว่างบุคคลต่าง ๆ ที่รู้บทบาทหน้าที่ชัดเจนทั้งของตนและภาคีต่าง ๆ ในชุมชนโรงเรียน
องค์ ประกอบนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการจัดการต่าง ๆ ในโรงเรียนที่นำไปสู่การดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพ  มีแนวทางดำเนินงานหลัก ๆ 3 เรื่อง ได้แก่
1)  การจัดทำแผน/โครงการส่งเสริมสุขภาพ
2)  การจัดองค์กรรองรับแผนงาน/โครงการส่งเสริมสุขภาพ/กำหนดกิจกรรม
3)  การนิเทศ/ติดตามและประเมินผล
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s