องค์ประกอบที่ 10 การส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน

องค์ประกอบที่ 10  การส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน หมายถึง  การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อกระตุ้น  ส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม  ส่งผลดีต่อสุขภาพของตนเองและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนในโรงเรียน
วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีการประเมินสุขภาพ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อสุขภาพ  และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพใน
โรงเรียนและชุมชน
องค์ประกอบนี้มุ่งที่จะส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนในโรงเรียน  มีพฤติกรรม
สุขภาพที่เหมาะสม  ปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องสุขภาพ  และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพในโรงเรียน  โดยให้ความสำคัญอย่างมากกับการสูบบุหรี่  และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในโรงเรียน  ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนเห็นตัวอย่างพฤติกรรมเสี่ยงเรื่องสุขภาพ  และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535  ที่กำหนดให้       โรงเรียนเป็นสถานที่ห้ามสูบบุหรี่
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s