องค์ประกอบที่ 1 นโยบายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

องค์ประกอบที่ 1  นโยบายของโรงเรียน
หมายถึง  ข้อความที่กำหนดทิศทาง
การดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน  ซึ่งจะส่งผลต่อกิจกรรมและการจัดสรรทรัยพากร เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ
วัตถุ ประสงค์เพื่อให้โรงเรียนมีนโยบายด้านส่งเสริมสุขภาพที่เกิดจากความเห็นชอบ ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน
และเป็นเครื่องนำทางการดำเนินงานที่ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ  ทำให้การดำเนินงานมีความเข้มข้นและชัดเจน
องค์ประกอบนี้ประกอบด้วย  2  ส่วนหลักที่ต้องดำเนินการได้แก่
1)   แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน
2)  การกำหนดนโยบายส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน
3)  การถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s